Türk Vatandaşlığı Hizmeti

Türk Vatandaşlık Hizmeti,Türk Vatandaşlığı başvuru koşulları için yeni düzenlemeler ve yayınlanan kanunlar ile birlikte tüm güncel mevzuata uygun başvurularınız için sizlere Mahall Group olarak destek oluyoruz. Türk vatandaşı olmak için gerekli koşullar, başvuru süreci,başvurunun takibi ve sonuçlandırılması için bize ulaşabilirsiniz.

19 Eylül 2018 tarihinde Türk Vatandaşlığı kanununda yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığına başvuru koşullarında güncelleme yapılmıştır. Yeni uygulama ile birlikte 250bin dolar değerinde gayrimenkul sahibi olanlar, mülklerini 3yıl boyunca satmamak kaydı ile vatandaşlığa geçiş yapabilirler

TÜRK VATANDAŞLIĞI’NI KAZANMANIN YOLLARI

Türk Vatandaşlığı ya doğum ile birlikte kazanılır ya da sonradan başvuru ile elde edilir. Doğum ile vatandaşlıkta soy bağı ve doğum yeri esastır, doğum ile birlikte yürürlüğe girer. Sonradan ise bir çok alt başlık altında değerlendirilir.

Başvuru ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

YATIRIM YOLUYLA VATANDAŞLIK
  1. En az 250.000 USD değerinde gayrimenkul satın alanlar
  2. En az 500.000 USD değerinde mevduatı Türk bankalarında 3 yıl boyunca tutanlar
  3. En az 500.000 USD değerinde sabit sermaye yatırımı yapanlar
  4. En az 50 kişilik istihdam oluşturanlar bu haktan faydalanabilirler
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE VATANDAŞLIK
  1. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olanlar (turistik hariç), örneğin çalışma izni veya tapu ile
  2. 3 yıldır TC vatandaşı ile evli olanlar
  3. Türk vatandaşı anne, baba, kardeş veya çocuk sahibi olanlar ek kriterleri de sağladığı taktirde başvurabilirler
İSTİSNAİ OLARAK VATANDAŞLIK
  1. Türkiye’ye bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.
  2. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar
  3. Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu bu haktan faydalanabilir.

Türk Vatandaşlığı Kanunu

5901 Sayılı Kanun

1.Bölüm – Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş
ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin esasların
düzenlenmesine ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usulleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Çok vatandaşlık: Türk vatandaşının aynı anda birden çok vatandaşlığa sahip olmasını,
c) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Türk vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi,
d) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
ifade eder.
Vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi
MADDE 4 – (1) Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin hizmetler yurt
içinde Bakanlık, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

Mahall Group olarak Türk Vatandaşlığı başvurusu için gerekli hizmetleri ve Türk vatandaşlığı koşullarına uyan projelerimiz ile sizlere en iyi şekilde destek oluyoruz.